Advertisements

Liepupes pagastā par dzimtas mājām iedzīvotājiem jācīnās ar ātro kredītu miljonāriem, vēstīja TV3 raidījums “Nekā Personīga”.

Advertisements
Advertisements

Latvijas likumos no seniem laikiem nemainīgi saglabājušās normas par kopīpašuma izbeigšanu, lai līdzīpašnieku strīdu dēļ neaiziet postā īpašums. Tomēr šo regulējumu var izmantot arī netaisniem nolūkiem.

Advertisements
Advertisements

“Roņu” māju līdzīpašnieka ģimenei jau vairākās paaudzēs pieder divas trešdaļas no neliela mājas un zemes īpašuma jūras krastā. Pārējā daļa pieder ātro kredītu miljonāru ģimenes uzņēmumam. To firma iegādājās izsolē, kad bankrotēja iepriekšējais saimnieks. Uzņēmums cenšas panākt, lai “Roņu” mājas īpašnieks dzimtas mājas pamet, jo tā traucē viņu iecerēm.

Advertisements
Advertisements

Salacgrīvas novada Liepupes pagasta mājas “Roņi” būvētas pirms divsimt gadiem.

Advertisements
Advertisements

Tās ir vienas no vecākajām zvejnieku viensētām Vidzemes piekrastē, kur vēl saglabājušās senās būves.

Advertisements
Advertisements

Īpašā vērtība ir jūras tuvums un nošķirtība no citām mājām. Arī vasarās te ir salīdzinoši kluss. Nav daudz atpūtnieku.

Advertisements
Advertisements

Arnis Kursītis šeit dzīvojis jau no agras bērnības. Viņa ģimene te saimniekojusi gandrīz piecdesmit gadus. Dzīvojuši te no agra pavasara līdz vēlam rudenim.

Advertisements
Advertisements

Arnim pieder divas trešdaļas īpašuma. Viņa vecaistēvs tās pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados nopircis no vecā saimnieka. Arnis uztur kārtībā ne vien savu īpašuma daļu, bet pagaidu jumtus uzlicis arī tām ēkas daļām, kas viņam nepieder.

Advertisements
Advertisements

Arnis Kursītis, māju “Roņi” līdzīpašnieks: “Mēs šeit dzīvojam, šīs ir mūsu mājas. Mēs šeit esam uzauguši, mēs – es domāju – es, mans brālis, arī mana mamma. Šeit blakus dzīvo mūsu draugi, mani bērnības draugi šeit dzīvo. Neviens no maniem senčiem, ne vecāki, ne vecvecāki vairs nav dzīvi, viņi visi mūžībā. Šī ir vienīgā vieta, kur ir palikušas atmiņas, kur ir vecmammas stādītās ābeles. ”

Advertisements
Advertisements

Tagad viņa ģimenei no mājām var nākties aiziet. Trešā daļa īpašuma savulaik palikusi vecā saimnieka meitai, kam bērnu nebija.

Advertisements
Advertisements

Viņa neveiksmīgi uzdāvinājusi īpašumu kādam nekustamo īpašumu darbonim. Tas bankrotējis un īpašums nonācis ūtrupē.

Advertisements
Advertisements

To iegādājusies kompānija “ZS invest holdings”, par trešdaļu no “Roņu” mājām samaksājot 38 000 eiro.

Advertisements
Advertisements

Aiz “ZS invest holdings” stāv ātro kredītu miljonāri. Akciju sabiedrībā valdes locekle un patiesā labuma guvēja ir Zita Stiliņa. Viņas vīrs ir Kristaps Ozols, kurš savulaik bija ātro kredītu uzņēmumu “4finance”, “smscredit.lv ” līdzīpašnieks. Pēc tam veidojis arī kompānijas “Mogo” un “Mintos”.

Advertisements
Advertisements

Likums paredz, ka kopīpašumu var izbeigt, to sadalot, kādam no īpašniekiem atpērkot citu daļas, vai nodod izsolē, kur to var nopirkt jebkurš gribētājs.

Advertisements
Advertisements

Rolands Neilands, zvērināts advokāts:”Izsole no tiesu prakses, no augstākās tiesas tiesu prakses, no judikatūras, izsole ir galējais līdzeklis. Tas ir tādā gadījumā, ja nav iespējams panākt pārējos divus. Vai nu sadalīt reālās daļās, vai vienam nopirkt no pārējiem, tādā gadījumā izsole tiek piemērota.”

Advertisements
Advertisements

Arnis Kursītis tiesā uzstāja, ka ir gatavs atpirkt “ZS invest holding” trešdaļu. Tiesā bija iesniegts ekspertu vērtējums, ka īpašuma tirgus cena ir 88 tūkstoši eiro. Kursītis iemaksāja trešdaļu no šīs summas, lai apliecinātu savu nodomu nopietnību.

Advertisements
Advertisements

Tomēr tiesa lēma par labu ātro kredītu miljonāriem un īpašums nonāca izsolē.

Advertisements
Advertisements